Persondatapolitik & Cookies

1. Oplysninger

For at du kan booke et hus /lejlighed har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din booking.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

2. Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos ItaliaVillas og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvorefter oplysningerne slettes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre retningslinjer for håndtering af personoplysninger.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

3. Hvem har adgang

Direktøren Carsten Rasmussen for Italiavillas har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.italiavillas.net er Carsten Rasmussen.

4. Tredjemand

Oplysninger afgivet til (www.italiavillas.net) videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

5. Indsigelse & indsigt

Som registreret hos ItaliaVillas har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til ItaliaVillas via e-mail [email protected].

6. Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.